Jaarplan 2024 – 2026   van Dierenasiel Schouwen-Duiveland.

Voor Dierenasiel Schouwen-Duiveland zal de opvang en het herplaatsen van afstands- en zwerfdieren zoals gebruikelijk onze eerste prioriteit hebben. Daarnaast is het neutraliseren en chippen van de asieldieren, iets wat ondanks de hoge kosten die hiermee gepaard gaan, een vanzelfsprekendheid bij ons asielbeleid. Dus zal elk asieldier deze behandeling krijgen.

Daarnaast wordt de conditie van alle asieldieren nauwlettend in de gaten gehouden en worden de dieren bij ziekte of gebrek behandeld met de nodige medicatie.

In samenwerking met Dierenhulp Schouwen-Duiveland zullen er bij de campings in de regio ook weer zwerfkatten gevangen en daarna geneutraliseerd worden,waarna de verwilderde dieren terug geplaatst worden bij de campings (met toestemming van de campingeigenaar) of eventueel op een boerderij of als schuur/buiten kat bij particulieren.

De samenwerking met dierenarts en dierenambulance wordt regelmatig geëvalueerd,evenals de contacten met onze nazorg-vrijwilligers die de eigenaars van de geplaatste dieren bezoeken.

De contacten met de plaatselijke media willen we graag op peil houden en eventueel nog uitbreiden.

Voor kosten en investeringen waar onze begroting niet voldoende in voorziet zal door fondsenwerving getracht worden om voldoende financiële middelen te verkrijgen.

Ook het werven van hok-sponsors en donateurs zal onze aandacht hebben en elk jaar in oktober organiseren wij onze jaarlijkse collecte.

Met een gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers hopen wij op een positieve periode voor Dierenasiel Schouwen-Duiveland.

Jaarverslag Dierenasiel Schouwen-Duiveland 2023

Ook in 2023 heeft Dierenasiel Schouwen-Duiveland een groot aantal dieren opgevangen,verzorgd en herplaatst.
Dierenasiel Schouwen-Duiveland heeft in 2023 vooral een groot aantal zwerfkatten opgevangen,waarvan een groot aantal zwanger.
Alle opgevangen zwerfkatten zijn zover dat nog niet gebeurd was door het dierenasiel gecastreerd of gesteriliseerd voor het moment van herplaatsing.
Bij de opgevangen zwerfkatten is een groot aantal in het dierenasiel bevallen en zij hebben in alle rust en veiligheid hun kittens kunnen verzorgen en groot kunnen brengen.
Daarnaast is er een groot aantal moederloze zwerfkittens in het dierenasiel opgevangen en verzorgd en herplaatst.
Bij de leeftijd van 10 weken worden de kittens aangeboden voor herplaatsing.
Na sterilisatie werden ook de moederpoezen herplaatst.
Ook is er een toename van gevonden konijnen.Deze worden ook gesteriliseerd en gecastreerd voor dat ze geplaatst worden.
Al met al een druk jaar,maar met de deskundige leiding van de beheerders en de geweldige inzet van onze trouwe vrijwilligers is het een jaar waar we met tevredenheid op terug kijken wat betreft het aantal dieren dat we hebben kunnen helpen.
Het was door die drukte ook een jaar met veel extra kosten, zoals dierenarts, voer, kattenbakgrit en niet te vergeten de energiekosten voor wasmachine en droger.