Jaarplan 2020 – 2023   van Dierenasiel Schouwen-Duiveland.

 

Voor Dierenasiel Schouwen-Duiveland zal de opvang en het herplaatsen van afstands- en zwerfdieren zoals gebruikelijk onze eerste prioriteit hebben. Daarnaast is het neutraliseren en chippen van de asieldieren, iets wat ondanks de hoge kosten die hiermee gepaard gaan, een vanzelfsprekendheid bij ons asielbeleid. Dus zal elk asieldier deze behandeling krijgen.

Daarnaast wordt de conditie van alle asieldieren nauwlettend in de gaten gehouden en worden de dieren bij ziekte of gebrek behandeld met de nodige medicatie. 

In samenwerking met Dierenhulp Schouwen-Duiveland zullen er bij de campings in de regio ook weer zwerfkatten gevangen en daarna geneutraliseerd worden,waarna de verwilderde dieren terug geplaatst worden bij de campings (met toestemming van de campingeigenaar) of eventueel op een boerderij of als schuur/buiten kat bij particulieren.

De samenwerking met dierenarts en dierenambulance wordt regelmatig geëvalueerd,evenals de contacten met onze nazorg-vrijwilligers die de eigenaars van de geplaatste dieren bezoeken.

De contacten met de plaatselijke media willen we graag op peil houden en eventueel nog uitbreiden.

Voor kosten en investeringen waar onze begroting niet voldoende in voorziet zal door fondsenwerving getracht worden om voldoende financiële middelen te verkrijgen.

Ook het werven van hok-sponsors en donateurs zal onze aandacht hebben en elk jaar in oktober organiseren wij onze jaarlijkse collecte.

Met een gemotiveerd team van medewerkers en vrijwilligers hopen wij op een positieve periode voor Dierenasiel Schouwen-Duiveland.