2022Anbi gegevens

Stichting Vrienden van het Dierenasiel Schouwen-Duiveland

Zandweg 26,4301 TA  Zierikzee

Fiscaal nummer: 8094.38.719

KvK nummer: 22046961

Doelstelling: De Stichting heeft als doel het ondersteunen van Stichting Dierenasiel Schouwen-Duiveland, zowel in financiële zin als anderszins.

Actuele beleidsplan 2022

Het beleid bestaat uit het werven van donateurs en het ontvangen en beheren van donaties,schenkingen en legaten.

Activiteiten 2022

Het innen van donateurgelden,verstrekken van de jaarlijkse nieuwsbrief aan de donateurs en het beheren van de donateuradministratie.

Bestuurssamenstelling en beloningsstructuur

Theo Ketting,voorzitter

Koos Arends,secretaris

Cora Jonker-Klippel,penningmeester

Er worden geen vacatiegelden of andere vergoedingen aan het bestuur betaald.